Mer, [living]

Geburtsname Mer, [living]
Geschlecht männlich

Eltern

Beziehung zur Hauptperson Name Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt)
Vater Mer, [living]
Mutter de Heeckeren d'Anthès, [living]
         Mer, [living]

Ahnentafel

  1. Mer, [living]
    1. de Heeckeren d'Anthès, [living]
      1. Mer, [living]

Vorfahren